olafJeg ble født i Valldal på Sunnmøre i 1947 og bodde mine første 14 år der. Familien flyttet så til Østfold, der jeg har bodd siden - med et par års "utlendighet" i Oslo. Jeg utdannet meg som elektronikkingeniør ved Høgskolen i Østfold, og har i mange år jobbet med elektronikk og data, bl. a. ved Tandbergs Radiofabrikk, Tandberg Data og Viking Mikrosystemer. De siste 25 årene har jeg drevet og vært medeier i et lite datafirma.

Jeg har hele tiden vært interessert i hvordan ting fungerer - både tekniske innretninger og - ikke minst mennesker. Dette førte til at jeg bl. a. gjennomgikk flere kurs i Silva-metoden.

Min historie

Da min kone i 2002 ble syk og senere fikk diagnosen ME kunne jeg ikke slå meg til ro med at det skulle være et virus kalt Epstein Barr som var årsaken til sykdommen. Det stemte liksom ikke. Etter hvert kom jeg over noe som kaltes Reverse Therapy som var utviklet i England. En time ble satt opp med Dr. John Eaton i mai 2005. Etter en ny time i juli samme år og noen måneder med jobbing kunne min kone konstatere at ME-symptomene var borte. De har ikke kommet tilbake.

Full license i Reverse Therapy

Jeg spurte John Eaton om det var mulig å lære denne terapien. Svaret var ja. Etter mange turer til London med intens kursvirksomhet kunne jeg ta imot første klient ved årsskiftet 2005/2006. Siden dengang har jeg gjennomført flere hundre  klienttimer. Klienter med mange ulike problemer har vært innom - ME, kronisk utmattelsessyndrom, fibromyalgi, angst, utbrent, depresjon, migrene, spiseforstyrrelser, fobier m.m. Jeg fikk det som i Reverse Therapy kalles "Full License" i november 2007.

Jeg jobber mest med klienter i "ansikt-til-ansikt" situasjoner, men har også telefonkonsultasjoner der reiseveien blir for lang.

Andre sier om meg...

“Olaf is an excellent therapist. He is a man of great integrity. He is compassionate and humourous but will be challanging when he needs to be. Work with him if you get the chance!”

Lyn White, Therapist, Reverse Therapy

worked directly with Olaf at Reverse Therapy