stony beach72

Reverse Therapy er en Bodymind helbredelsesprosess. Dette betyr at vi arbeider med fysiske symptomer for å tilfredsstille Bodyminds melding som er inkludert i disse symptomene.

Til forskjell fra de fleste former for psykoterapi arbeider vi ikke direkte med Headminds tanker, drømmer og minner. Vi anser heller ikke at symptomene skyldes klientens erfaringer tidligere i livet. I steden oppfatter vi symptomer som Bodyminds forsøk på å varsle mennesker om uløste problemer i øyeblikket.
Til forskjell fra Kognitiv Adferdsterapi (CBT), tror vi ikke at negative tanker og oppfatninger er årsak til symptomer. I steden jobber vi ut fra Bodyminds behov for å sende symptomer for å varsle, lede og beskytte den enkelte.

Til sist, og til forskjell fra psykoterapi, er Reverse Therapy en læreprosess. Vi lærer klientene hvordan de legger merke til, reagerer på og reduserer (eller eliminerer) symptomer ved å benytte enkle teknikker. Praktisering av disse hver dag hjelper klienten til å gjenvinne helsen. Selv om nøkkelen til å lykkes ligger i klientens hender er terapeuten der for å oppmuntre, lære og støtte klienten helt til dette målet er nådd.