Er Reverse Therapy det samme som LP?

Vi får mange spørsmål om Reverse Therapy er det samme som Lightning Process. Svaret er Nei - Reverse Therapy og Lightning Process er forskjellige og har forskjellig utgangspunkt.

Begge prosessene jobber med måten vi er på, reagerer på og oppfører oss på, men på ulike måter. Vi har ikke detaljert kunnskap om LP, og det vil derfor bli feil å gå inn på en detaljert sammenligning av prosessene. Vi vil likevel nevne et par ulikheter:

1. Forhåndsgodkjenning av klienter. LP har en ordning for å forhåndsgodkjenne de som kan begynne med prosessen (går på motivasjon). I Reverse Therapy har vi ikke dette dersom klienten har en ME, Firbromyalgi- eller utmattelsessyndrom-diagnose.

2. Individuelt opplegg. I Reverse Therapy tilpasser vi behandlingsopplegget til den enkelte klient. I LP ser det ut til at det benyttes et standardopplegg.

Erfaringer....

Vi har flere klienter som først har forsøkt LP uten å oppnå ønsket resultat, og deretter gjennomført RT med godt resultat.

Enkelte som ikke har kommet helt 'i mål' med RT har oppnådd bedring med LP.

Vil du vite mer om RT? Ta kontakt med oss !