Stenmur

Litt medisinske fakta: Hypotalamus er lokalisert i midten av hjernen, hvorfra den har kontroll over praktisk talt alle organer i kroppen, i hovedsak via hormonsystemet. Den påvirker særlig det sympatiske nervesystemet og immunsystemet, der de fleste symptomene til HPA disorder oppstår. Hypotalamus kontrollerer både energinivåer, søvnsyklus, muskelfunksjon, sirkulasjon, temperatur, mage- tarmsystemet og forsvar mot infeksjoner.

Kroppens hovedkontroll

Hovedfunksjonen til Hypotalamus er å koordinere det som skjer i nervesystemet, i musklene, mage- tarmsystemet og immunsystemet, sammen med kroppens energireserver, slik at en likevekt kan opprettholdes. På denne måten kan vi innta en tilstand av årvåkenhet i krevende situasjoner, og gå tilbake til hviletilstand når krisen er over. Eller vi kan kjempe mot infeksjoner og deretter gå tilbake til en vedlikeholdsfase. På tilsvarende måte kan energinivåene øke for å tilfredsstille nødvendige aktiviteter, for så å gå tilbake til et lavere nivå når vi skal hvile eller sove.

HPA Disorder

I Reverse Therapy mener vi at det grunnleggende problemet i HPA disorder er at denne fine likevekten går tapt på grunn av at Bodymind oppfatter det slik at personen er i konstant fare for skade.
Dersom utvendig press fortsetter over for lang tid vil Bodymind, som arbeider via den følelsesmessige hjernen (det limbiske system), opprette et "kjemisk minne" om trusselen. Hver gang det dukker opp situasjoner som kan assosieres med problemet vil det kjemiske minnet bli aktivisert, og Hypotalamus setter kroppen i alarmberedskap og sender symptomer til personen om at han / hun er truet. Dersom presset fortsetter vil Hypotalamus "løpe løpsk" og kronisk overarbeide kroppen for at den skal være i alarmberedskap, og den sender stadig sterkere symptomer for å advare mot problemet.


Når Hypotalamus ønsker å aktivisere en "alarm"-reaksjon utskiller den Corticotrophin Release Hormone (CRH) til hypofysen. Hypofysen, i sin tur, utskiller hormonet ACTH til binyrene som så produserer en serie hormoner som iI utgangspunktet stimulerer det sympatiske nervesystemet, immunsystemet og øker energinivåene. Under konstant overstimulering fra Hypotalamus vil hormonproduksjonen begynne å feile, og resultatet er (en reversibel) "Adrenal burnout" (utbrenning av binyrene).
De som lider av dette kan oppleve muskelsmerter, slapphet, utmattelse, hodepine, hovne kjertler, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer fordi Hypotalamus trigger utskillelsen av kjemiske stoffer som spenner musklene, sløver oppmerksomheten, tømmer ut energireservene, øker mengden lymfe og endrer blodgjennomstrømmingen til ulike deler av hjernen. En feilfungerende Hypotalamus slutter å reagere riktig på tilbakemeldinger fra kroppen om utmattelsen. I stedet fortsetter den å oversvømme kroppen med hormoner som bygger opp symptomer inntil problemene er løst.


Dersom binyrene ikke klarer å produsere nok Cortisol (som undertrykker immunsystemet) vil dette registreres av Hypotalamus som dermed antar at organismen er i enda større fare. Dette får den til å overreagere enda mer, helt til immunsystemet og det sympatiske nervesystemets oppregulering blir kronisk.


Mens denne overaktiviseringen fortsetter, vil Bodymind hele tiden gi signaler - via symptomer - om at handling er nødvendig for å gjenopprette en balansert utveksling mellom de interne og de eksterne omgivelsene - HPA disorder. Den fortsetter uavbrutt å vente på reaksjon på "symptommeldingen". Å løse dette er den viktigste oppgaven i Reverse Therapy.