lek i sand72

Vi får ofte spørsmål som f. eks.:

  • hvor mange timer trenger jeg?
  • hvor gode resultater oppnår de som prøver Reverse Therapy?

Det er vanskelig å svare på slike spørsmål - særlig fordi det er din innsats som klient som er avgjørende både for resultatet og hvor lang tid du trenger.
Om du er motivert og jobber med å få til nødvendige endringer i tilværelsen er mulighetene store for at du vil kunne oppnå gode resultater.

Vi har dessverre ikke lov til å fremsette påstander om virkning og resultater.