blaaveis

Reverse Therapy er en privat virksomhet uten noen form for tilknytning til helsevesenet. Vi må derfor dekke våre kostnader kun ved hjelp av betaling fra klientene. Det er altså ingen refusjonsmuligheter fra det offentlige.

Prisen for tiden kr 850 pr. time. Varigheten er ca. 60 - 70 minutter.

Første time blir som regel minst 90 minutter og har en pris på kr 1100.

Timen betales kontant (vi kan dessverre ikke ta kort). Betaling skjer ved slutten av hver time.

Hver time er vanligvis 2 - 3 uker etter den foregående. Etter hvert som klienten lærer seg til å ta i bruk Reverse Therapy i sin situasjon blir tiden mellom hver time lengre. Etter avtale mellom deg og terapeuten vil saken vanligvis avsluttes når du har vært uten tydelige symptomer i seks uker.

For telefonkonsultasjoner er prisen kr 12 pr. minutt (720 pr. klokketime) og belastes i 10 minutters intervaller. En konsultasjon på 50 minutter vil derfor koste kr 600. Minstebelastning er for 20 minutter (kr 240.-). Det sendes faktura med 7 dagers betalingsfrist etter hver telefontime.