st hansDe fleste som vurderer å starte med Reverse Therapy har, naturlig nok, ulike spørsmål som de gjerne skulle hatt svar på. Usikkerhet er en helt naturlige fornemmelse som kroppen gir oss for å oppmuntre oss til å undersøke ting, slik at vi blir mindre sårbare. Noen av spørsmålene går igjen, og jeg vil gi noen svar på de vanligste. Er det fortsatt ting du lurer på i forbindelse med behandlingen eller sykdommen din er du velkommen til å benytte deg av tilbudet om en introduksjonssamtale på telefon. Du har kanskje spørsmål som jeg ikke har svart på her. Send dem gjerne til meg, så vil jeg svare deg direkte. Om spørsmålet har felles interesse kan det også bli lagt ut på denne siden.

1. Hvor mange konsultasjoner trenger jeg for å oppnå de resultatene jeg ønsker?

Dette er ett av de spørsmålene som det ikke er mulig å svare på. Jeg har klienter som forteller at de er har nådd målet sitt etter et par konsultasjoner, og jeg har andre som har mer enn 20 timer og fortsatt har et stykke igjen før de er i mål. Grunnen til at den store variasjonen er at RT er en læreprosess. Selv om jeg var verdens beste lærer er det du som elev som må ta deg den tiden som trengs for å tilegne deg kunnskapen og sette den ut i praksis. Det varierer også mye fra klient til klient hvor mange og krevende utfordringer som må tas tak i og gjøre noe med, og hvor fort det er praktisk mulig å gjøre dette.

2. Hvor mange av de som begynner med RT oppnår de resultatene de ønsker?

Å gi et nøyaktig svar på dette er dessverre ikke mulig - av flere årsaker. Når en klient har hatt noen timer og kommet et stykke på veien vil vedkommende kanskje jobbe videre på egen hånd. Vi avtaler da som regel at vi tar kontakt etter en tid for å sjekke status. Jeg kan da f. eks. få tilbakemeldinger som: Jo, det går greit, og dagene mine er bra. Jeg vet imidlertid at jeg må bytte jobb for å kunne bli helt frisk, og det er for krevende akkurat nå. Eller - jo - det år bra, men jeg trenger nok et par timer til, og jeg tar kontakt om noen uker for å sette opp en ny time..... Så kommer ikke denne henvendelsen om noen uker. Hvordan skal disse to eksemplene legges inn i statistikken? Begge har oppnådd en bedring som tydeligvis er tilfredsstillende for dem, men er ikke helt i mål. 

3. Jeg har prøvd det meste, men blitt skuffet hver gang. Risikerer jeg å bli skuffet enda en gang?

Det brutale svare er ja, det er alltid en risiko for å bli skuffet. Eneste måten å ikke bli skuffet på er å ikke prøve noe som helst. Du reduserer risikoen for å bli skuffet ved å forberede deg best mulig før du tar avgjørelsen om å begynne med RT. Du kan f. eks. lese John Eatons bok. Den vil gi deg en del informasjon om hva RT går ut på, og du kan kjenne etter om det du leser er noe som "passer for deg" eller som du "kjenner deg igjen i". Hvis dette er tilfelle er sannsynligheten for å gjøre et riktig valg større. Du kan også - som nevnt ovenfor - be om en introduksjonssamtale på telefon.

4. Hvor mye koster dette?

Prisene våre er kr 1100 for første time (som varer 1.5 - 2 timer) og kr 850 for de etterfølgende timene (ca. 60 - 80 minutter +). Totalprisen vil naturlig nok være avhengig av hvor fort du lærer og tar i bruk RT (se spørsmål 1). Reverse Therapy er ikke en del av det offentlige helsevesenet og du må derfor dekke alt selv.

5. Jeg bor langt unna der det finnes en RT-terapeut. Kan jeg ha to eller flere timer rett etter hverandre, slik at jeg slipper så mye reising?

Det er ikke særlig effektivt å sette opp to eller flere timer kort tid etter hverandre. Årsaken er at den kunnskapen du får gjennom RT først og fremst skal praktiseres i ditt vante miljø - i familien, på jobben, på skolen osv. Noen ganger har vi imidlertid satt opp timer to dager etter hverandre helt til å begynne med i prosessen. Hensikten med dette har vært å ha en mulighet til å avklare eventuelle spørsmål eller ta en repetisjon av enkelte ting etter den aller første timen.

6. Kan vi ta oppfølging på telefon, slik at jeg slipper en lang og slitsom reise hver gang?

Ja, dette er mulig når reisen blir uforholdsmessig lang eller den fysiske formen gjør det vanskelig å reise. Vi vil imidlertid anbefale at den første timen gjennomføres ansikt til ansikt. Kosultasjoner på telefon kan være mer krevende å gjennomføre, men jeg har gode erfaringer med dette i de fleste tilfellene. Det er viktig at du som klient har mulighet til å være uforstyrret for deg selv under konsultasjonen, og det er en fordel om du har en telefon med handsfree / headset.

7. Er det mulig å lese om andres erfaringer med Reverse Therapy?

Dette er dessverre et vanskelig tema fordi det ikke er tillatt å "reklamere" eller fortelle om såkalt alternativ behandling som fungerer. Ett alternativ kan imidlertid være å søke etter slik informasjon på utenlandske nettsteder der det er andre lover og regler som gjelder - f. eks. i England.

 

Har du andre spørsmål?

  •  Da kan du enten benytte tilbudet om en introduksjonssamtale på telefon.
  • Sende meg spørsmålene - jeg svarer deg direkte eller legger svaret ut på denne siden.