booksandcd

Om du ønsker å lære mer om Reverse Therapy finnes det bøker og CD som kan benyttes.

  • ME, Kronisk utmattelsessyndrom & Fibromyalgi - Reverse Therapy Prosessen er en grundig innføring i tankegangen bak Reverse Therapy og vil gi deg et godt grunnlag for å starte med prosessen. Den forklarer bagrunnen for sykdommene ut fra en Reverse Therapy tankegang. Boken er på norsk og oversatt av en person som selv har benyttet Reverse Therapy for å bli frisk fra ME.
  • Revese Therapy for Health. Dr. John Eaton har også utgitt denne e-boken. Den leveres kun elektronisk og er på engelsk. Den er ikke så omfattende og grundig som "Reverse Therapy Prosessen"
  • Sentrale punkter i Reverse Therapy er en CD med noen få lydklipp som kort beskriver noen få, sentrale kunkter i Reverse Therapy. Den er på norsk. CD-en kan være et godt hjelpemiddel når du har startet med RT, men kan også benyttes i forbindelse med forberedelse til å starte prosessen.

OBS!

Ingen av bøkene eller CD-en er ment som "gjør det selv" hjelpemidler. Bøkene danner imidlertid et godt grunnlag for å vurdere om Reverse Therapy kan være noe for deg. De vil også være til stor hjelp når du har startet prosessen. CD-en kan gjerne benyttes som repetisjon / påminnelse underveis i prosessen.

Du kan bestille bok og CD her

Du kan bestille gratis e-bok her